Arbejdstilsynet vil oftere på uanmeldt besøg

04-10-2017

For at nedbringe antallet af ulykker og nedslidning i byggebranchen iværksætter Arbejdstilsynet nu en ny tilsynsmetode, hvor man i højere grad vil komme på uanmeldt besøg på byggepladser og have øget fokus på forebyggelse.

Det betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet i højere grad vil komme uanmeldt ude på byggepladserne på baggrund af den viden, som AT har fra bl.a. byggepladsanmeldelser, klager eller alvorlige ulykker.

Fremover skal det være sådan, at Arbejdstilsynet skal afholde et dialogmøde med virksomheden, hvis der konstateres alvorlige arbejdsmiljøproblemer – og hver eneste gang, det er relevant, skal Arbejdstilsynet følge op over for byggeledelsen eller bygherren.

Arbejdstilsynet skal samtidig afdække arbejdsmiljøproblemer på hele byggepladsen – og ikke kun på den enkelte virksomhed. Det vil sige, at der både vil være fokus på de rammer, der er sat af byggeledelsen og bygherrer, og på arbejdsmiljøproblemer i den enkelte virksomhed.

Der igangsættes herudover et arbejde med at øge vidensdelingen om arbejdsulykker og nedslidning i branchen, og kommunikationen herom skal styrkes, så det bliver nemmere for virksomhederne at arbejde med forebyggelse.

Forsøget med tilsynsmetoden går i gang den 1. november 2017 og fortsætter frem til 30. april 2018. Herefter vil tilsynsmetoden blive evalueret, så der kan tages stilling til, om den skal videreføres.