ARBEJSMILJØ: Har I den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

20-08-2019

Hvem skal gennemføre en arbejdsmiljøuddannelse?

På virksomheder med 10 ansatte eller flere, skal medarbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer fordelt på tre dage (typisk 2+1 dag og med en opgave, der løses i virksomheden).

Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter valget/udpegningen. Se mere om virksomhedens organisering og krav til arbejdsmiljøuddannelse her: https://dag.dk/medlem/arbejdsmiljoe-miljoe/arbejdsmiljoe-i-virksomheder/.

Hvor kan I tage kurset?

Der findes desværre ingen kurser, der er målrettet den grønne branche. Det tætteste vi kan komme er kurser inden for bygge-anlæg.

Her er der er der flere udbydere, men vi henviser som udgangspunkt til Dansk Arbejdsgiverforening (DA), fordi de har kurser i hele landet, udbyder kurser til bygge- og anlæg og det er muligt at få kurset til medlemspris, fordi DAG er medlem af DA-fællesskabet. Men husk at fortælle dem det ved tilmelding, da det ikke er altid, at de husker det.

Her er et link til DA´s arbejdsmiljøkurser: http://www.dakurser.dk/lovpligtige-uddannelser/arbejdsmiljoekurser/

Hvis I er interesserede i at komme på kursus sammen med andre fra DAG, så kan I evt. lave et opslag på DAGs facebookside.