AUB: BEREGN DET RETTE ANTAL ELEVER 

08-01-2018

I disse dage modtager alle virksomheder breve om den nye Praktikplads-AUB ordning. AUB står for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag og indebærer, at virksomheder skal betale mange tusind kroner, hvis de ikke har elever nok.

Men hvor mange er ”elever nok”?

Det er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og hvis I vil være sikre på, at I har elever nok til ikke at blive afkrævet penge, skal I selv lave et estimat for det påkrævede antal. Desværre er myndighedernes beregningsmetode unødigt kompliceret og kræver masser af tid og en solid portion tålmodighed.

Heldigvis har Danske Anlægsgartneres medlemmer igennem SMVDanmark adgang til en AUB-beregner, som automatisk beregner et retningsgivende antal elever ud fra den enkelte virksomheds forudsætninger.

Hent AUB-beregneren.
OBS! Det er vigtigt at fastslå, at der er tale om et retningsgivende estimat.

AUB (og modellen) regner i såkaldte ”elevpoints” og for hvert ”elevpoint” I mangler, vil I blive afkrævet et bidrag på 27.000 kr.

I har indtil den 31. december 2018 til at opfylde jeres måltal for elever, som I altså kan bruge beregneren til at finde et estimat for.

Hvilke tal skal jeg fylde i AUB-beregneren?

Her er de tal, som du skal bruge:

  • Antallet af medarbejdere med en erhvervsuddannelse.
  • Antallet af elever, og hvor mange kalenderdage i 2018 hver af disse elever har en uddannelsesaftale med Jer (Det har altså ikke noget at gøre med, hvor mange dage eleven er på skolen og i virksomheden, men hvor mange dage i 2018 eleven er knyttet til en uddannelsesaftale med Jer.)
  • Beløbet I har betalt i ATP-bidrag for firmaets erhvervsuddannede medarbejdere i 2017 (kan bl.a. findes på lønsedlen for december).
  • De første to cifre fra jeres branchekode. Find branchekoden ved at skrive firmaets CVR-nummer på forsiden af cvr.dk. Derefter vil Jeres virksomhedsdata blive vist. Her klikker I på ”Udvidede virksomhedsoplysninger”, hvor Jeres ”Branchekode” står. Nogle DAG-medlemmer har branchekoden 813000 for ”Landskabspleje” og skal således skrive ”81” i beregneren.

Har I disse tal, kan I bruge AUB-beregneren til at få et estimat for, om I har elever nok eller mangler.

Bonus eller bidrag? Først endelig klarhed i juni 2019

I april får I en forskudsopgørelse fra AUB over, hvor mange elever I skal have ansat i 2018. Ligesom med din personlige forskudsopgørelse fra SKAT er der dog blot tale om et estimat. Bl.a. kan ændringer i sammensætningen af medarbejdere i løbet af året påvirke det påkrævede antal af elever. Det endelige resultat får I først i juni 2019 med jeres årsopgørelse, hvor I kan se om I har opfyldt jeres mål, og om I får bonus eller skal betale et bidrag.

I kan få en praktikbonus på 25.000 kr. pr. helårselev hvis målet for elevpoint i 2018 er opfyldt, og I samtidig har haft flere helårselever i 2018 sammenlignet med jeres gennemsnitlige antal helårselever de sidste 3 år.

Bidraget for hvert manglende ”Elevpoint” er som sagt 27.000 kroner.

Mit firma er lille. Gælder AUB for mig?

Praktikplads-AUB gælder for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder.

Hvis firmaet består af dig selv og én fuldtidsansat medarbejder, går du således fri fra kravet.

Til gengæld skal du huske, at flere erhvervsuddannede medarbejdere på deltid tilsammen kan udgøre en fuldtidsansat. Har du eksempelvis to erhvervsuddannede deltidsansatte på tilsammen 40 timer om ugen, har du altså – som reglerne ser ud nu – mere end én fuldtidsansat og er underlagt AUB og skal have elever eller betale bidrag.

Tæller virksomhedsejeren med?

Som sagt gælder Praktikplads-AUB for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder.

Derfor afhænger det af selskabsformen, om ejeren tæller som én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. Ejer tæller med, hvis han er ansat i et ApS.  Ejer du eksempelvis et ApS, hvor du ud over dig selv har én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder, så gælder det som to fuldtidsansatte, erhvervsuddannede medarbejdere.

Generelt tæller ejeren selv med, hvis man har et A/S, Aps, eller IVS, mens ejeren af en enkeltmandsvirksomhed ikke tæller med, da han ikke er ansat.

Jeg har vist ikke elever nok! Hvad gør jeg?

Du kan kontakte din lokale erhvervsskole eller prøve at søge efter en egnet kandidat på www.laerepladsen.dk

Hvis det ikke har været muligt for jer at ansætte en elev, skal stillingen have været slået op på www.laerepladsen.dk i mindst 90 kalenderdage. Der er endnu ikke fuldstændig klarhed over konsekvenserne, men de første indikationer er, at man kan blive fritaget for et eventuelt bidrag, hvis man beviseligt og aktivt har søgt efter elever.

Flere oplysninger

Læs mere om ordningen på www.virk.dk/praktikplads-aub og følg med I jeres forskudsopgørelse og senere årsopgørelse på www.virk.dk/praktikplads-aub-selvbetjening (dog tidligst fra april 2018).

Er du stadig i tvivl eller har andre spørgsmål i forhold til Praktikplads-AUB-ordningen?

Så er du ikke alene. Der er fortsat både fra branchen, SMVDanmark og tilsyneladende også hos myndighederne fortsat mange tvivlsspørgsmål og uafklarede elementer. Men det er sikkert, at du skal sørge for at have elever, hvis du har mere end én fuldtidsansat.

SMVDanmark har desuden udarbejdet denne guide, som kan svare på en del spørgsmål.