Bogpakkerne udleveres og opkræves automatisk

01-11-2018

Tingene er kommet i system!

I overenskomsten fra 2017 mellem DAG og 3F er det aftalt, at alle elever der starter på første hovedforløb på anlægsgartner-, greenkeeper-, og groundsman får udleveret en bogpakke, når eleven starter på første hovedforløb.

Aftalen træder i kraft for elever, der starter på første hovedforløb efterår 2018.

 Automatisk udlevering og opkrævning

Bogpakken bliver udleveret af repræsentanter fra Det lokale uddannelsesudvalg på første hovedforløb, og praktikvirksomheden vil senere blive opkrævet et uddannelsesgebyr hos PensionDanmark, som dækker udgiften til bogpakken og svendegaven.

Bogpakkens indhold

Bøgerne er relevant faglitteratur, som eleven kommer til at bruge i sin uddannelse, og består af:

  • Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde
  • Pleje af grønne områder
  • Plænegræs
  • Danmarks træer og buske
  • Plantekatalog
  • Formelsamling
  • Link til Banehåndbog fra DGU

OBS! Hvis du har brug for fagbøger i anden sammenhæng, er alle udgivelser selvfølgeligt stadigt tilgængelige i DAGs webshop.

Spørgsmål om overenskomstaftalen kan rettes til uddannelseskonsulent Annette Esbjerg Jensen aej@dag.dk mobil 93 88 21 68