Branchevejledning for gravearbejde

19-03-2018

Formålet med vejledningen er at oplyse om, hvordan disse risici kan imødegås og fremme et godt og sikkert arbejdsmiljø ved gravearbejde.

Gravearbejde i udgravninger og rendegrave indebærer bl.a. risiko for:

 • at jorden skrider eller styrter sammen og at man derfor bliver begravet
 • at man falder ned i udgravninger og kommer til skade
 • og for belastende arbejdsstillinger

Branchevejledningen indeholder oplysninger om:

 • Forundersøgelser som har betydning for sikkerhed og sundhed
 • Hvordan man kan sikre udgravninger
 • Forholdsregler ved arbejde i udgravninger
 • Adgangs- og flugtveje
 • Sikring mod fald og nedskridning af jord ved arbejde oven for udgravninger
 • Arbejde i trafikerede områder
 • Krav til maskiner
 • Håndgravning
 • Projektering og planlægning af gravearbejde
 • Ansvar og pligter ved gravearbejde

Branchevejledningen, som er udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Byggeri og anlæg kan downloades her.