Corona-update fra SMVdanmarks direktør Ane Buch

16-03-2020

Kære alle

Jeg vil gerne give jer en status i forhold til vores arbejde med følgerne af spredning
af Corona virus.

Information:
Vi har siden d. 27. februar, hvor den første dansker blev smittet, deltaget i en lang række informations- og dialog møde med erhvervsministeriets-, sundhedsministeriets- og fødevareministeriets departementschefer samt  sundhedsstyrelsens direktør.

Vi er her blevet holdt ajour med diverse scenarier for udbredelsen af smitten. Vi har også i dette forum bedt om oprettelse af en informationsguide til virksomheder, som myndighederne står bag, og som derfor har den nødvendige autoritet bag sig. I kan se guiden her.

Husk, at Thea Lyskov Søndergaard lyskov@SMVdanmark.dk har en direkte linje ind til folkene bag guiden og vil kunne skaffe jer svar på de spørgsmål, I måtte have.

Vi har herudover oprettet et virtuelt netværk om medlemsrådgivning vedr. Corona, hvor vi rent lavpraktisk koordinerer at oplysninger og dokumenter, som I hver især udarbejder bliver distribueret til alle i netværket, så vi undgår dobbelt arbejde. For Danske Anlægsgartnere deltager foreningens direktør Michael Petersen i dette netværk.

Politiske initiativer:
I forhold til at påvirke, hvilke initiativer, som regeringen skal tage i forhold til at afhjælpe de negative følgevirkninger for SMV’erne har vi primært gjort følgende:

Jeg har deltaget i et møde med statsministeren, hvor jeg viderebragte vores ønsker til, hvad regering kan gøre for at afbøde konsekvenserne for SMV’erne.

Jeg er medlem af regeringens særlige Corona-enhed, som løbende drøfter med erhvervsministeren om behovet for yderligere initiativer, også her har jeg fremlagt vores ønsker.

Jakob har deltaget i et møde med Jakob Ellemann og en række tidligere Venstreministre, der ligeledes ønskede en briefing af såvel situationen for vores medlemmer og for behovet for politiske initiativer.

Herudover har flere andre partier kontaktet os lige fra De Konservative til Enhedslisten for at få input fra os, til hvordan man bedst muligt får SMV’erne gennem denne vanskelige periode.

Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår vi sidst har oplevet, at så mange helt centrale politikere ringer til os for at høre hvilke erhvervspolitiske forslag, vi har, eller at blive ringet op af departementschefen i Erhvervsministeriet for at sikre sig, at vi er orienteret før regeringen, fremlægger et stort udspil.

Vi har således en fantastisk platform, som vi meget gerne vil aktivere, så de ideer og forslag I har kan blive sendt videre til politikere og embedsmænd. Vi udarbejder løbende forslag til initiativer, som regeringen kan tage, og vi vil være rigtig glade for at modtage såvel stor som små forslag, der vil hjælpe SMV’erne gennem denne krise.

De interne linjer:
Vi har valgt at følge statsministerens opfordring til alle private arbejdsgiver om i videst muligt omfang at lade medarbejdere arbejde hjemmefra. I vil derfor kunne få fat på alle medarbejdere fra deres hjemmearbejdsplads ved at ringe til den pågældendes mobiltelefon.

Vi kommer også til at aflyse de fleste møder i de kommende 14 dage. Nogle vil dog kunne blive afholdt via Skype.

Venlig hilsen
Ane Buch