DAG: Anlægsgartner bør være en fordelsuddannelse

22-10-2019

Danske Anlægsgartnere har igennem Børne og Undervisningsministeriet – Styrelsen for undervisning og kvalitet – fået mulighed for at ansøge om, at uddannelserne til hhv. anlægsgartner og greenkeeper kan blive fordelsuddannelser i 2020.

De skriver bl.a. i brevet til os:

”Fordelen ved, at en uddannelse bliver udpeget til fordelsuddannelse, er, at det kommunikeres til unge og voksne, at der er uddannelser, hvor der særligt forventes efterspørgsel på arbejdskraft. For eleverne betyder det, at der er stor sikkerhed for, at de finder en praktikplads i en virksomhed. Fordelsuddannelser, og de brancher som står bag, vil derfor få muligheden for at promovere deres uddannelse som en fordelsuddannelse med dertil følgende forpligtelser med henblik på at påvirke elevernes uddannelsesvalg.”

Herudover er der også den fordel at hvis anlægsgartneruddannelsen bliver en fordelsuddannelse, kan arbejdsgivere, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, opnå en beskeden ekstra økonomisk bonus.

Danske Anlægsgartner har på de to uddannelsers vegne søgt om at blive fordelsuddannelser og Børne og Undervisningsministeriet forventer at offentliggøre de nye fordelsuddannelser i slutningen af oktober.

Vi krydser fingre!