DAG og branchen går sammen om garantien…

28-03-2017

For at gøre Danske Anlægsgartneres garantiordning mere synlig er Danske Anlægsgartnere gået samme med tre arbejdsgiverorganisationer Arbejdsgiverne, Dansk Håndværk og Kristelig Arbejdsgiverforening om markedsføring af et fælles logo  “HÅNDVÆRKER GARANTI”. Tanken er, at et fælles logo vil blive mere kendt ved at være synligt på flere arbejdsbiler og ved at blive markedsført af flere arbejdsgiverorganisationer.

Hent logoet her.

Læs mere om det fælles garantilogo på den fælles hjemmeside: www.håndværkergaranti.dk

Streamere på vej

I nærmeste fremtid vil du modtage garanti streamere til brug på arbejdsbiler mv.  Har du brug for flere kan du kontakte Tina Schønemann:ts@dag.dk

Streamerne findes både i en version med hvid baggrund og en transparent , de måler 20 x 20 cm.