DAG i Licitationen for mere udlicitering i København

06-02-2019

(Artikel fra Licitationen – byggeriets dagblad – den 4. februar 2019)

Grøn branche er skuffet over København

Kommunens teknik-og miljøforvaltning kan hente store besparelser ved at effektivisere, konkluderer rapport, men flertal i udvalg udskyder beslutning om, hvad de vil gøre. Ærgerligt, mener Danske Anlægsgartnere.

EFFEKTIVISERING Cirka 75 millioner kroner.

Så meget kan Københavns Kommunes teknik-og miljøforvaltning hente, hvis de bliver mere effektive.

Det konkluderer en ny rapport fra revisions-og konsulentfirmaet Ernst & Young.

Der er især meget at hente på den grønne drift og pleje, men også på blandt andet renhold af veje, cykelstier og pladser samt tømning af affaldskurve.

Ernst & Young kommer i rapporten med forslag til, hvordan opgaveløsningen kan optimeres.

Forslagene omfatter intern optimering i form af eksempelvis harmonisering af serviceniveauer, bedre udnyttelse af arbejdstid og ruteoptimering.

Dertil peges der på konkurrenceudsættelse som middel til at effektivisere.

Rapporten er vendt på et nyligt teknik-og miljøudvalgsmøde, hvor det er besluttet, at forvaltningen skal vende tilbage med en indstilling, der grundigere beskriver tre modeller for det videre arbejdere.

Det gælder blandt andet en model med effektivisering gennem interne optimeringstiltag i alle bydele, og en model, der ser på udbud i bydelene Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Vanløse, Nørrebro og Østerbro.

Efterlyser beslutning

Ærgerligt, at der ikke allerede er truffet beslutning, mener Danske Anlægsgartnersdirektør, Michael Petersen.

Han frygter, at konklusionerne i rapporten ikke passer i den virkelighed, nogle politikere ønsker, og at de derfor vil søge andre konklusioner.

Selv er han ikke overrasket over det, rapporten kommer frem til. Han roser, at den er blevet lavet og understreger, at der er en del erfaring, man kan trække på, og flere eksempler på, at man kan hente besparelser ved at udlicitere.

Og han er uenig i, at driftskritiske områder som indre by er bedst at holde internt, som forvaltningen anbefaler.

“Det er vores helt klare erfaring, at de elementer langt fra bliver ringere ved udlicitering,” siger han.

Kaste guld på gaden

Også medlem af teknik-og miljøudvalget for Det Konservative Folkeparti, Jakob Næsager, er skuffet: – Jeg synes, det er ekstremt arrogant af det røde flertal, at man ikke samler det guld op, rapporten peger på, og i stedet udskyder beslutningen, siger han.

For at undersøge tingene nærmere stemte Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, mens netop Det Konservative Folkeparti og SF undlod at stemme.

Jakob Næsager fortæller, at der med udvalgsbeslutningen nu først skal tages stilling til tiltag i forbindelse med budgetforhandlingerne til september.

Står det til ham skal hele kommunens grønne drift og pleje udliciteres, mens forvaltningen altså alene peger på den nordlige del af kommunen, hvis konkurrenceudsættelse skal på tale.

“Vi kunne i mandags have igangsat udbudsprocessen,” lyder det fra Jakob Næsager.

der fortsætter: – Jeg kan ikke forstå, at man har betalt et firma i dyre domme for at udforme en rapport, som man så bare ligger til side og siger, at de penge, vil vi ikke spare.

Fornuftigt at undersøge

Teknik-og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL) er også glad for, at rapporten er kommet på banen: – Det er rart med friske øjne udefra til at se på, hvor kommunen gør det godt, og hvor der kan effektiviseres.

Hun påpeger, at Enhedslisten, der stemmer for intern optimering, synes det er fornuftigt at arbejde videre med effektiviseringsforslagene.

Flere af de ting, rapporten peger på, er nemlig ikke bare sådan lige til at implementere uden yderlige kvalificering og investeringer.

“At være grundig og sikre, at man vælger det, der er bedst, mener jeg ikke er at smide guld på gaden.”

Ninna Hedeager Olsen fremhæver, at rapporten eksempelvis ikke tager stilling til kvalitet.

“At bruge et par måneder, når der er tale om noget så stort som det her, det synes jeg er fornuftigt,” supplerer hun.

At være grundig og sikre, at man vælger det, der er bedst, mener jeg ikke er at smide guld på gaden Ninna Hedeager Olsen (EL), Teknik-og miljøborgmester i Københavns Kommune Jeg synes, det er ekstremt arrogant af det røde flertal, at man ikke samler det guld op, rapporten peger på, og i stedet udskyder beslutningen Jakob Næsager, medlem af teknikog miljøudvalget for Det Konservative Folkeparti.

Mere om rapporten

Rapporten fra Ernst & Young er bestilt på baggrund af et ønske fra et flertal i Borgerrepræsentationen.

Den kigger blandt andet på omkostningseffektiviteten i kommunens teknik-og miljøforvaltning og konkluderer, at halvdelen af forvaltningens bevilling på 815,7 mio. kr. har lav eller meget lav omkostningseffektivitet.

Ifølge E& Y er der et effektiviseringspotentiale på cirka 75 mio. kr.

Det er især på grøn drift og pleje, der er noget at hente. Men også på områder som blandt andet renhold af veje, cykelstier og pladser samt tømning af affaldskurve.

Effektivisering kan hentes ved eksempelvis at udnytte medarbejderressourcer bedre samt gennem konkurrenceudsættelse.