DAG og samarbejdspartnere får EU-støtte

20-02-2018

(Danske Anlægsgartnere og en række grønne organisationer har fået EU-støtte til at gøre Danmark grønnere igennem et fælles netværk. Her er vores fælles pressemeddelelse i den forbindelse)

Grønt netværk får EU-millioner til bæredygtige byer

(Hent kampagnefotos her)

Naturen er en essentiel del af fremtidens by. Det er bare ikke gået op for alle endnu.

Men træer og grønne områder i byen giver sundere borgere, mere værdifulde ejendomme, mere biodiversitet, mere beskyttelse til klimaudfordringen og en bedre social sammenhængskraft.

Derfor har ENA – den europæiske paraplyorganisation for planteskoler – netop fået bevilliget en stor portion EU-midler til kampagnen ”Green Cities for a Sustainable Europe” med et samlet budget på over 15 millioner kroner fordelt på syv lande: Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland, Bulgarien, Storbritannien samt Danmark (se pressemeddelelsen fra ENA her).

I Danmark tilfalder 800.000 kroner om året i tre år et netværk af toneangivende offentlige og private aktører, når det gælder natur og grønne områder i byerne: Danske Planteskoler, Danske Landskabsarkitekter, Landskabsrådet, Danske Anlægsgartnere og Park- og Naturforvalterne.

Pengene skal primært gå til at indsamle eksisterende, videnskabelige rapporter om de mange fordele, som grønne områder tilfører den omkringliggende by og dens borgere. Pointerne skal herefter formidles på en forståelig måde til politikere og beslutningstagere.

Og de penge skal nok få ben at gå på, fortæller formand for Danske Planteskoler, Henning Roed, der sammen med det faglige netværk ser frem til at slå de grønne områders mange potentialer fast med syvtommersøm.

DANSKE PLANTESKOLER

Henning Roed, formand for Danske Planteskoler:

”Blandt fagfolk er det jo en gammel nyhed, at nærheden til parker og grønne områder betyder enormt meget for sundheden blandt byens borgere. Folk er mere tilbøjelige til at komme ud og røre sig og møde hinanden. Samtidig står vi overfor en udfordring med både faldende biodiversitet og ikke mindst voldsommere nedbør, som netop grønne områder er den mest effektive og billige metode til at bekæmpe. Og så gør det jo ikke noget, at ejendomme stiger i værdi, jo nærmere de ligger på et grønt område. Det er alle disse helt nøgterne kendsgerninger, som vi skal have banket ind i hovedet på landets beslutningstagere.”

PARK- OG NATURFORVALTERNE

Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommune, formand for Park- og Naturforvalterne:

”I kommunerne står vi overfor en brændende platform med øgede udgifter til sundhed, miljø og ikke mindst en natur, der er i tilbagegang. Det grønne får altid hugget en hæl og klippet en tå, men nu er der ikke råd til at gå på kompromis længere. Derfor er timingen hel perfekt, at vi med fornyet kraft og ikke mindst med samlet røst får tydeliggjort hvad vores grønne fag sammen kan gøre for at give værdi og effekt til et moderne liv med et højt indhold af livskvalitet.”

DANSKE LANDSKABSARKITEKTER

Susanne Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter:

”Landskabsarkitekterne i vores forening, ikke mindst de rådgivende på tegnestuer og de kommunalt ansatte, oplever i stigende grad konsekvenserne ved for lidt fokus på, hvad de grønne miljøer betyder for os. Samtidig ligger de inde med viden om, hvor lidt der skal til, for at det bliver meget bedre. Den høje og tætte byudvikling med små og dyre boliger, stiller endnu større krav til, at kvalitative udemlijøet kan kompensere for det klemte liv i boligerne. Men det er som om, det ikke rigtig er gået op for alle endnu: Når der er øget pres på byen, er der øget pres på vi, der lever i byen. Det er en usund og ubæredygtig udvikling, vi grønne foreninger sammen må vende.”

DANSKE ANLÆGSGARTNERE

Michael Petersen, direktør i Danske Anlægsgartnere:

”At vi er lykkedes med at samle så mange af de toneangivende grønne organisationer i Danmark, og at vi samtidig er blevet en del af et større europæisk samarbejde med anerkendelse og støtte fra EU, er efter min mening en af de mest markante resultater det grønne Danmark har opnået i mange år. Ved at samle den viden og erfaring de involverede organisationer har i et fælles projekt, får vi et videnscenter, hvor alle aspekter i skabelsen af flere og bedre grønne byrum er samlet.”

LANDSKABSRÅDET

Ole Kjærgaard, administrerende direktør i OKNygaard, næstformand i Landskabsrådet

”Det her er begyndelsen på noget stort. Allerede ved vores første møde i det nye netværk var det tydeligt at mærke, at der både var energi, slagkraft og nogle meget kompetente mennesker samlet omkring bordet. Der er ingen tvivl om, at vi får mere pondus på denne måde, og forhåbentlig kan vi være med til at flytte både overbevisninger og helt konkrete forhindringer, der gør, at det grønne tit bliver udvandet, når et projekt skal søsættes.”


FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DET FAGLIGE NETVÆRK:

Henning Roed, formand for Danske Planteskoler: 22877788 / 86443131.

Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommune, formand for Park- og Naturforvalterne:

25202250

Susanne Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter: 2098 9692  / 3324 0909

Michael Petersen, direktør i Danske Anlægsgartnere: 40581416 / 33860860

Ole Kjærgaard, administrerende direktør i OKNygaard, næstformand i Landskabsrådet: 27877400

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM KAMPAGNE ”GREEN CITIES FOR A SUSTAINABLE EUROPE”:

Henning Roed, formand for Danske Planteskoler, roeds@roeds-planteskole.dk eller 28877788 / 86443131