DAGs arbejde med Green Cities fortsætter

23-05-2018

Fælles front for flere grønne kvadratmeter i byerne

(hent den interne pressemeddelelse som pdf her).

Grøn by skal på dagsordenen i de kommende år. Hos både politikere, de grønne fagprofessionelle og hos offentligheden – de borgere, der bor i byerne. Afsættet for denne indsats sker via EU projektet – Green Cities, hvor Danmark er et af de syv deltagende lande. Den danske del bliver båret af et nyt og unikt samarbejde mellem fem grønne branchegrupper i Danmark.

“Jeg er meget glad for, at vi har kunnet samle fem af de grønne branchegrupper om denne vigtige indsats,” siger Henning Roed, formand for Danske Planteskoler og projektejer for den danske del af projektet.

“Vi står stærkt, netop fordi netværket udgør både offentlige og private aktører, og vi derved på tværs af brancher kan arbejde for at få gjort beslutningstagerne klogere på værdien af, at der kommer mere grønt i de urbane områder. Målet er, at der kommer en større politisk bevågenhed på betydningen af det grønne og dermed en bedre prioritering i forhold til økonomi og lovgivning, forklarer Henning og fremhæver, at det er velkendt, at naturoplevelser har indflydelse på sundhed,” fortæller han og fortsætter:

“Vi ved, at ophold i naturen eksempelvis kan nedsætte stressniveauet hos mennesker. Udover sundhed er der også andre fordele ved at vi får etableret flere grønne byrum,” understreger Henning Roed og nævner biodiversitet, social sammenhængskraft, økonomi og klima. “De fem værdier vil blive den røde tråd i vores arbejde med Green City.”

Lige nu arbejdes der med at få etableret den europæiske hjemmeside for projektet. Det forventes, at den går i luften sidst i juni – sideløbende hermed går arbejdet i gang med at få udviklet den danske hjemmeside.

Det er i øjeblikket ved at blive formuleret en kommunikationsstrategi for de danske aktiviteter, hvor det blandt andet er planen, at en del af kommunikationen om Green City vil komme til at ske via de sociale medier, for dermed at få involveret flest mulige og for at skabe debat om emnet.

“Det er vigtigt at mange deltager i debatten og får fokus på betydningen det grønne, kun derved kan vi påvirke politikerne til i højere grad at prioritere grønne kvadratmeter i byerne,” fortsætter Henning Roed.

Vi vil løbende orientere internt i de fem branchegrupper om aktiviteterne i projektet, da det er vigtigt, at vi alle hjælper med at løfte denne opgave, og at vi hver især kan være gode ambassadører for en vigtig sag.

FAKTA:
Udover Danmark er også Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland, Bulgarien og Storbritannien med i projekt Green City. Danmark har fået ca. 1.080.000 kr. pr år i tre år.

Fem branchegrupper i Danmark er gået sammen om den danske del af Green City projektet. Det er Danske Planteskoler (DP), Danske Anlægsgartnere (DAG), Danske Landskabsarkitekter (DL), Park- og Naturforvalterne (PN) og Landskabsrådet (LR).

Repræsentanter fra de fem branchegrupper udgør en Styregruppe for projektet. Der er netop indgået aftale med en projektleder, som er den daglige koordinator af aktiviteterne.

Den overordnede styring og kontrol af EU projektet, håndteres at et uvildigt firma, Horticonsult, der har base i Holland. Det er ENA (European Nursery Association) – den europæiske paraplyorganisation for planteskoler, der har søgt og fået EU midlerne til kampagnen ”Green Cities for a Sustainable Europe”.

Kontakt vedrørende Green City projektet: Projektleder Birte Kennedy, E: info@kennedy-kommunikation.nu M: +45 2262 2820