Danske Anlægsgartnere søger grøn konsulent – jobannonce

07-09-2023

Danske Anlægsgartnere søger grøn fagkonsulent –
med primært fokus på medlemmer i Jylland og Vestfyn

(hent jobannoncen som pdf HER).
Danske Anlægsgartnere (DAG) er en branche- og arbejdsgiverforening for an­lægsgartnervirksomheder der arbejder med anlæg og pleje af grønne områder.

Vi søger en fagkonsulent der er om­drej­ningspunkt for faglige aktiviteter og rådgivning for medlemmer i hele landet. Samtidig skal fagkonsulenten have en særlig tilknytning til Vestdanmark og forestå opgaver og udvalg der er særligt knyttet til Jylland og det vestlige Fyn.

Jobbets indhold

Som fagkonsulent skal du have lyst og flair for at vejlede medlemmerne vedrørende faglige spørgsmål inden for an­lægsgartnerfaget, bistå ved revision af fagets normer og andre faglige publikationer samt formulere dig på skrift i faglige medier både internt og eksternt, herunder Grønt Miljø og foreningens hjemmesi­der. Du skal også have lyst til at formidle faglige emner via foredrag mv. Derudover må du meget gerne have arbejdet med arbejdsmiljø.

Du vil indgå i tværgående faglige udvalg og samarbejder på tværs af den grønne branche hvor du vil være DAG’s repræsentant og varetage organisationens interesser.

Du vil indgå i et arbejde for at tiltrække flere virksomheder til foreningen, både i forskellige samarbejder og i kampagnetiltag. Udover de specifikke faglige opgaver kan der tilkomme opgaver inden for andre dele af organisationen, f.eks. som sekretær for udvalg.

Du vil desuden arbejde med opsøgende arbejde i DAG’s medlemskreds, primært i Jylland og dele af Fyn.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med den jyske kredsbestyrelse og lokale udvalg, dels for at samle og dele viden med kredsbestyrelsen, dels for at være med til at følge op på beslutninger der tages i kredsbestyrelsen.

Faglige opgaver

  • Varetagelse af arbejdsmiljøopgaver.
  • Faglig rådgivning af anlægsgartnervirksomheder.
  • Forretningsmæssig sparring med medlemsvirksomheder.
  • Rekruttering af nye medlemsvirksomheder til DAG
  • Fagligt input til fagbladet Grønt Miljø, hjemmeside m.m.

Personlige egenskaber

Du har stor interesse for det grønne og gerne et godt kendskab til anlægs­gart­nerbranchen. Du er proaktiv, arbejder selvstændigt og er vedholdende. Du er god til at skabe og indgå i relationer med mange forskellige mennesker.

Faglige krav

Du har en stærk faglig baggrund og kendskab til an­lægs­­­­­gartnerfaget som f.eks. landskabsarkitekt, teknolog eller landskabsingeniør. Praktisk erfaring fra anlægsgart­nerfaget er en fordel. Du har et godt netværk i den grønne branche eller fra bygge- og anlægsbran­chen. Da en væsentlig del af arbejdet vil foregå rundt i Danmark hos DAG’s medlemsvirksom­heder, er det vigtigt at du har bil.

Vi tilbyder

Din arbejdsplads er i det daglige en hjem­mearbejdsplads med bopæl i Vest­dan­mark. I dagligdagen vil du samtidig have et tæt samarbejde med DAG’s fagkonsulenter der arbejder fra sekretariatsadressen på Frederiksberg. Det kan bl.a. ske via, telefon, Teams og jævnlige fysiske møder ligesom du kan trække på sekretariatets faciliteter, telefonomstilling, regnskab, møderum, gæsteplads mv.

Inden for denne ramme tilbyder vi et uformelt og positivt arbejdsmiljø, med højt til loftet og plads til idéer og begejstring.

Stillingen er som udgangspunkt deltid (3 dage pr. uge), men kan på sigt blive fuldtid, afhængigt af udviklingen, arbejdets karakter og dine ønsker.

Du vil referere til DAG’s direktør i alle personalefor­hold, men vil have en bred vifte af faglige sparringspartnere og opdragsgivere i organisationen og i medlemskredsen.

 

Send din ansøgning til Danske Anlægsgartneres direktør Michael Petersen på: mp@dag.dk.

Der vil løbende blive afholdt samtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig.