Digital chikane er omfattet af arbejdsmiljøloven

20-06-2023

Digital chikane skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem på lige fod med andre former for psykisk vold. Hvis der er risiko for arbejdsrelateret digital chikane, skal arbejdsgiveren sørge for at reducere risikoen og alvorligheden af episoderne mest muligt.

Se Arbejdstilsynets gode råd HER.