Elektronisk version af “Pleje af grønne områder”

28-03-2017

På opfordring fra flere medlemmer har vi nu lavet en elektronisk version af Pleje af Grønne Områder 2016, hvori man kan skrive og efterfølgende printe udvalgte sider fra.

Den elektroniske version vil blive lagt ind på foreningens nye hjemmeside, som forventes færdig inden så længe. Det vil dog kræve et log in for at kunne få adgang.

Indtil da vil medlemmerne kunne rekvirerer den elektroniske version ved henvendelse til undertegnede: kt@dag.dk. I den elektroniske version vil det være muligt at indskrive tilføjelser/ændringer samt træffe valg for renholdelse mv.