​ERFA-gruppe: Efterlysning af nye medlemmer 

23-04-2024

I regi af Danske Anlægsgartnere findes der en række erfagrupper, hvor medlemmerne udveksler erfaringer og udfordre/lærer af hinanden.
En af disse grupper søger 1 til 2 nye anlægsgartnervirksomheder, som kunne have lyst til at deltage i en sådan netværk, da de har mistet et medlem, som lukkede sin virksomhed.

Netværksgruppen har pt. 4 medlemsvirksomheder fra hele landet og har eksisteret i lidt over et år. Næste møde i gruppen er den 1. november 2024. Eneste krav til nye medlemmer er, at de max. har 10 ansatte.

Hvis ovenstående måtte have din interesse, kan du kontakte Kim Tang på tlf. 20 94 03 60 eller mail kt@dag.dk.