Få styr på kommende fridage og SH-dage

14-05-2020

MULIGHED FOR AT PLACERE ARBEJDSTID UAFHÆNGIGT AF SH-DAGE

OBS! Det er nu muligt via lokalaftale at placere arbejdstiden uafhængigt af søgnehelligdage mv. på ugens 5 første dage, hvis lokale forhold er egnet til det og det vil være til gavn for både virksomhed som medarbejdere. Konkret betyder det, at medarbejdere kan arbejde på en helligdag til alm. løn og så holde sin fridag en anden dag, hvis det er til gavn for begge parter.

Det forudsætter, at der indgås en lokalaftale i virksomheden med godkendelse fra tillidsmand, eller den lokale 3F-afdeling. Lokalaftalen gælder for alle medarbejdere, men den enkelte medarbejder skal selv indvillige i at omplacere sin arbejdstid. Derfor bør aftalen med den individuelle medarbejder også udfærdiges på skrift som dokumentation.

Husk altid at tjekke hjemmesiden for at se oversigt over fridage og SH-dage:

Medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten, har som altid fri følgende dage, som er søgnehelligdage: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 1. maj, og Store Bededag samt de kommende: Kr. himmelfartsdag, grundlovsdag og 2. pinsedag.

Der udbetales sædvanlig timeløn plus faste tillæg fra SH-kontoen, når søgnehelligdage/fridage falder på hverdage, hvor medarbejderen skulle have været på arbejde, og hvor den ugentlige normale arbejdstid afkortes som følge heraf.

I 2020 falder grundlovsdag på en hverdag (ligesom 1. maj).

Husk, at  medarbejderen ikke har krav på udbetaling af større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældendes søgnehelligdags-/fridagskonto.

Fastlønnede, herunder fastlønnede elever, modtager sædvanlig løn på søgnehelligdage samt opsparede fridage.

Vær opmærksom på, at hvis der arbejdes på en af disse dage, er det mod 100% overarbejdstillæg, medmindre andet er aftalt via lokalaftale, jf. øverste afsnit.

Se desuden svar på hyppigt stillede spørgsmål på vores hjemmeside HER

Spørgsmål vedr. ovenstående rettes til Thea lyskov@dag.dk Jeppe Rosenmejer@dag.dk eller tlf. 33 860 860