Finanslov: Øget indsats for ordnede forhold

19-12-2017

Det er vigtigt, at der er fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked. Regeringen og Dansk Folkeparti har med finansloven for 2018 derfor besluttet at fortsætte den forstærkede indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Der er afsat i alt 276,7 mio. kroner i 2018 og 2019 til indsatsen for ordnede forhold.

Med aftalen videreføres den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold, der varetages i samarbejde mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet. Indsatsen indebærer målrettet kontrol med brancher, hvor der ofte ses brud på reglerne, fx i byggeriet, de større infrastrukturprojekter som Metrobyggeriet og supersygehusene samt på det grønne område.