Flekstid – nye muligheder

28-04-2023

Den nye overenskomst giver mulighed for at indgå aftale om flekstid direkte med dine medarbejdere. Hvis du har en tillidsrepræsentant, skal du dog fortsat indgå aftalen med denne.

Flekstid er en arbejdstidsform, som består af flekstid – i dette tidsrum bestemmer medarbejderen selv om der arbejdes eller ej – og fikstid – som er det tidsrum, hvor medarbejderen skal være på arbejde.

Den normale arbejdstid i flekstidsordningen kan aftales placeret på ugens fem første dage i tidsrummet kl. 05.00 til 19.30.

Alle timer, medarbejderen arbejder, registreres i et tidsregistreringssystem. Timer som ligger ud over den aftalte arbejdstidsnorm opspares, og kan afvikles løbende eller som en længere samlet periode i vinterhalvåret.

Som noget nyt er det også muligt at kombinere flekstidsordningen med en aftale om varierende arbejdstid, hvor man kan øge den normale ugentlige arbejdstid til 42 timer (44 timer under medvirken af tillidsrepræsentant eller den lokale 3F-afdeling). Arbejdstiden skal dog fortsat i snit over en 12 måneders periode være 37 timer pr. uge.

Hvis du skal lave en flekstidsordning, så skal du bruge den blanket som er udformet af Danske Anlægsgartnere og 3F.

Hvis du er interesseret i at lave en flekstidsaftale for dine medarbejdere, så er du meget velkommen til at kontakte Danske Anlægsgartneres jurister på tlf. 33 860 860 for nærmere rådgivning.