Førere af ATV’ere skal køre med styrthjelm

25-03-2021

Fra 1. januar er Færdselslovens  § 81 ændret, så det nu er lovpligtigt for førere af ATV´er at køre med styrthjelm ligesom det i årevis har være påbudt for motorcykler.

Reglerne gælder alle steder, hvor Færdselsloven gælder (også på golfbaner). Men der er undtagelser, hvis ATV´en er indregistreret som traktor, se bemærkninger nedenfor: .

Færdselslovens § 81 med den nye ændring med understregning, der trådte i kraft 1. januar 2021.

  • Føreren af motorcykel, bil på tre hjul, bil på fire hjul, hvis den firehjulede bils masse i køreklar stand ikke overstiger henholdsvis 450 kg til personbefordring og 600 kg til godstransport og knallert og enhver passager, som er fyldt 15 år, skal under kørsel anvende fastspændt styrthjelm.

Bemærkninger fra lovforslaget: 

En meget stor andel af de ATV’er, der anvendes i Danmark i dag, er typegodkendt efter typegodkendelsesforordning om landbrugs- og skovbrugstraktorer og er i Danmark indregistreret som traktor og ikke bil. Hvis ATV’en imidlertid er indrettet med en maksimal konstruktivt bestemt hastighed på mere end 40 km i timen, anses den som bil og vil være indregistreret som bil.

Transport- og Boligministeriet har overvejet om de ATV’er, der anses og er indregistreret som traktor, også skulle omfattes af de foreslåede regler.

Det bemærkes i den forbindelse, at traktorer efter de gældende regler ikke er omfattet af reglerne om personligt sikkerhedsudstyr. Dette gælder også de mere traditionelle traktorer. Der gælder således hverken krav om brug af sikkerhedssele eller styrthjelm, uafhængig af om traktoren er indrettet med karosseri, der beskytter føreren.

For så vidt angår de ATV`er, der er indregistreret som traktor, bemærker Transport- og Boligministeriet endvidere, at køretøjerne alene må være indrettet med en maksimal konstruktiv hastighed på 40 km i timen for at kunne anses som traktor. Disse ATV’er bliver endvidere særligt anvendt som arbejdsredskab i landbrugs-, gartneri- og skovområder, hvor der typisk er en meget begrænset andel af almindelig færdsel. På den baggrund er det Transport- og Boligministeriets opfattelse, at de pågældende køretøjer ikke skal omfattes af de foreslåede regler, men fortsat være underlagt de regler, der gælder for traktorer.