Har du ønsker til revision af AB18?

25-01-2023

Ved udformningen af I AB 18- reglerne blev det indføjet, at regelsættet skal revideres efter at have virket i 5 år. Det er i år.

SMVdanmark har derfor som en af aftaleparterne modtaget en indkaldelse til møde, hvor revisionen skal drøftes. Som forberedelse til det møde er aftaleparterne blevet bedt om at indsende de temaer, som ønskes drøftet på mødet.

I den forbindelse efterspørger SMVdanmark temaer og problemstillinger, som medlemmer har stødt på i deres daglige brug af AB-reglerne, og som I ønsker drøftet.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke kan forventes store ændringer i ansvars- og risikofordelingen, men primært mindre ændringer der vedrører uhensigtsmæssigheder og formuleringer, der ikke forrykker balancen i dokumentet.

Forslag til temaer og problematikker, der ønskes drøftet, bede sendt til Jeppe Rosenmejer på rosenmejer@smvdanmark.dk inden den 15. februar. Til ønskerne bedes medsendt en kort redegørelse for problemstillingen og en begrundelse for behovet for ændringen, max 1 side.