Har du styr på ansættelsesforholdet hos unge omfattet af undervisningspligten?

22-06-2023

Når du ansætter nye unge medarbejdere – dvs. 13 til 17 år – skal du være opmærksom på, at der gælder skærpede regler til ansættelsesvilkårene og hvilken type arbejde, som de unge må varetage.

Arbejdet må naturligvis ikke være til fare for den unges sikkerhed og sundhed, og de unge skal have grundig oplæring i arbejdet og være under effektivt tilsyn.

Som medlem af Danske Anlægsgartnere kan du her få 4 gode råd til, hvad du særligt skal være opmærksom på, når du ansætter nye unge medarbejdere.

1) Ophør af undervisningspligten

Der gælder forskellige regler afhængig af, om de unge er omfattet af undervisningspligten eller ej. Derfor er det væsentligt at vurdere, om den unge er omfattet af pligten. Undervisningspligten slutter den 31. juli hvert år, efter at den unge har modtaget regelmæssig undervisning i 9 år, dog ophører undervisningspligten senest den 31. juli det år, hvor den unge fylder 17 år.

2) Arbejdsopgaver

Det er begrænset, hvad de unge mellem 13 – 17 år må lave. De unge må have erhvervsarbejde af lettere karakter som for eksempel lettere rengøring, oprydning og lugning og hakning, plantning, opbinding og lignende arbejde. De må ikke arbejde med eller i farlig nærhed af maskiner.

Unge, som har færdiggjort 9. klasse og er fyldt 15 år, må eksempelvis gerne betjene en motorplæneklipper. Der er dog stadig mange maskiner, som den unge ikke må betjene før han/hun er 18 år. Du kan orientere dig om arbejdsopgaverne i BAU’s branchevejledning om børn og unges arbejde i jordbruget HER.

3) Arbejdstid

På skoledage må unge arbejde to timer, og syv timer på skolefridage. Dog op til otte timer på skolefridage, hvis de unge er 15 – 17 år. Maksimalt må arbejdstiden ikke overstige 12 timer i alt på skoleuger.

Hvileperioden skal være på minimum 14 timer, dog kun 12 for de over 15-årige som ikke er omfattet af undervisningspligten (der må arbejdes mere på skolefridage/-uger). De unge må ikke arbejde i tidsrummet kl. 20:00 – 06:00.

4) Underret forældrene

Forældrene til den unge skal underrettes om ansættelsen, herunder om arbejdstidens længde.

Der er flere forhold, som I skal være opmærksomme på, når I skal lave en ansættelseskontrakt til en ung medarbejder. Som medlem af Danske Anlægsgartnere kan I få vejledning om alle vilkår i forbindelse med ansættelse og opsigelse af jeres medarbejdere.

Du kan ringe til vores jurister på tlf. 33 860 860 eller kontakte os på jura@dag.dk