Har I brug for hjælp til ordblinde ansatte?

02-10-2019

I løbet af min første måned som ansat i Danske Anlægsgartnere blev emnet omkring udfordringer med ordblindhed i vores branche, både hos ansatte og elever, bragt op flere gange. Altså – hvordan kan hverdagen gøres lettere for de ordblinde og hvordan kan virksomheder klædes bedre på til at varetage de ordblindes udfordringer og behov?

Jeg har som uddannelseskonsulent behov for at danne mig et overblik over, om det er et emne flere af vores medlemmer ser som en udfordring eller godt kunne tænke sig flere redskaber til at løfte opgaven med.

Kontakt, så vi bliver klogere!

Hvis I mener I har brug for der kommer mere fokus på dette emne, så smid mig en mail med hvad jeres udfordring er. Jeg samler tilbagemeldingerne sammen og finder ud af, om der skal løftes på dette emne og hvordan.

Mange hilsner

Julie Thorup Vesterlyng – jtv@dag.dk