Hjælp DAG med at gøre EUs Green City bedre

08-05-2018

Kære medlem

Som vi tidligere har informeret om, er Danske Anlægsgartnere en del af en EU støttet kampagne – Green City.

Formålet med kampagnen er at udbrede kendskabet til og viden om grønne miljøers positive effekter på mennesker og dyr i bynære områder.

I forbindelse med EU-projektet, skal der gennemføres en måling af kendskabsgraden af de grønne miljøers indflydelse på mennesker og dyr. Målingen skal ske når projektet begynder – og igen når det slutter om tre år.

Det er vigtigt, at vi får så mange svar som muligt, da dette er et succeskriterie for, at EU kan måle effekten af kampagnen.

Derfor håber vi, at du vil bruge nogle minutter på at besvare spørgeskemaet via DETTE LINK.

Der bliver lukket for undersøgelsen 14. maj 2018.

Hvis du allerede har besvaret spørgeskemaet, kan du se bort fra denne forespørgsel.

Tak for hjælpen!

 

Syv lande i EU er med i Green City kampagnen. I den danske del af kampagnen er fem branchegrupper gået sammen om at understøtte Green City. Det er Danske Anlægsgartnere, Danske Planteskoler, Danske Landskabsarkitekter, Park og Naturforvalterne og Landskabsrådet.