MILJØ & ARBEJDSMILJØ: Høje fysiske krav giver færre år på arbejdsmarkedet

03-06-2020

Det kommer nok ikke som en overraskelse for mange, men nu er det dokumenteret videnskabeligt.

Lønmodtagere med høje fysiske krav i arbejdet har væsentligt færre år med arbejde og flere år som ledige og på sygedagpenge, når de sammenlignes med personer med et lavt niveau af fysiske krav i arbejdet. Det viser et nyt studie fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Studiet bygger på en undersøgelse af over 1,6 millioner danske lønmodtagere i 2014, som er fulgt i en periode på fire år indtil 2017.

Resultaterne er ikke delt op i jobgrupper, men ved fysiske krav i arbejdet forstås, hvorvidt man har arbejde, der kræver følgende:
– at stå på samme sted,
– arbejde i foroverbøjet stilling,
– vrid og bøj i ryggen flere gange i timen,
– arbejder med armene til eller over skulderhøjde,
– gentagne armbevægelser mange gange i minuttet,
– sidde på hug eller ligger på knæ,
– skubbe eller trække
– bære eller løfte.

Så husk at anvende tekniske hjælpemidler og organiser arbejdet, så belastning af kroppen reduceres!