Husk at købe bogpakker til eleverne

29-11-2017

Det blev aftalt i overenskomsten fra 2014 mellem DAG og 3F, at alle elever får stillet en bogpakke til rådighed, for at sikre at alle elever får ordentlige forudsætninger for at komme igennem studiet.

Prisen for Bogpakken ligger på ca. 1.000 kr. inkl. moms som betales af den virksomhed eleven er ansat i.

Bogpakken tilhører virksomheden, men mange vælger at forære pakken til eleven.

Hvad gør du nu?

Lige nu købes og betales bogpakken enten her i DAGs webshop eller hos de af skolernes boghandlere, der sælger pakken.

Hvad gør du fremover?

I den nye overenskomst fra 2017 er det aftalt, at betalingen for bogpakken vil blive opkrævet via PensionDanmark, bogpakken vil herefter blive leveret direkte til skolerne hvor eleverne vil få den udleveret.

Der arbejdes lige nu på at få denne opkrævningsprocedure på plads og der vil komme information ud når vi er klar.