HUSK varsling af restferie samt ferielukning i sommerperioden

04-03-2020

Restferie

Ferieåret udløber den 1. maj 2020. Har jeres medarbejdere restferie, skal I forholde jer til, om I ønsker restferien afholdt på et bestemt tidspunkt inden 1. maj 2020, eller om medarbejderen skal overføre ferien til næste ferieår.

Såfremt I ønsker eventuel restferie afholdt på et bestemt tidspunkt inden 1. maj 2020, skal I varsle dette med 1 måned plus restferiens længde. Har en medarbejder eksempelvis 5 feriedage tilbage, som I ønsker skal afholdes fra og med den 20. april 2020, skal I varsle den pågældende medarbejder senest den 19. marts 2020.

Det er også en mulighed at overføre eventuel restferie til næste ferieår. Dette kan være en fordel for mange, da de iht. den nye ferielov kommer til at mangle feriedage, hvis de ønsker at holde en hel uges ferie i oktober måned. Ønsker I at imødekomme en medarbejders ønske om at overføre eventuel restferie til næste ferieår, skal dette aftales skriftligt med medarbejderen ved udfyldelse af en blanket på virk.dk HER

Varsling af ferielukning i sommerperioden

Hvis I ønsker at lukke virksomheden helt i en ferieperiode, skal dette varsles i god tid over for medarbejderne. Da der er i sommerperioden tale om hovedferie, skal dette varsles 3 måneder før ferielukningen og den tvungne ferie starter.

Ønsker I f.eks. at holde kollektivt ferielukket fra og med den 1. juli 2019, skal varsling ske senest den 1. april 2019.

Varsling skal helst ske skriftligt.