Hvilket ansvar har arbejdsgiver for arbejdsskader opstået ved hjemmearbejde?

28-04-2023

Det meste arbejde udført i anlægsgartnervirksomheder kan ikke udføres hjemmefra. Til trods herfor har en del virksomheder alligevel nogle funktioner, hvor medarbejdere fra tid til anden kan udføre noget arbejde hjemmefra eller på andre lokationer end virksomheden.

Det kan fx dreje sig om bogholderen eller en projektleder. Hvis din medarbejder arbejder hjemme, skal du være opmærksom på dine forpligtigelser, hvis de skulle komme til skade i forbindelse med hjemmearbejdet.

Når en medarbejder kommer til skade under udførelse af sit arbejde, er der en formodning for, at der er tale om en arbejdsskade. Det gælder også for skader i hjemmet.

Arbejdsstyrelsen fastslog i november 2022, at hvis arbejdsgiver stiller tydelige betingelser til, hvordan arbejdet i hjemmet skal udføres, og medarbejderen vælger ikke at overholde betingelserne på skadestidspunktet, er der en formodning for, at det er private forhold, der er årsag til tilskadekomsten, hvilket arbejdsgiver ikke bærer risikoen for.

Arbejdsstyrelsen fastslår også, at arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere, føre tilsyn eller på anden måde tilse, at medarbejderen opfylder betingelserne, og derfor er det medarbejderens eget ansvar at overholde de betingelser, som arbejdsgiver stiller for udførslen af arbejde i hjemmet.

Der er tale om tydelige betingelser, når:

  • betingelserne fremgår af virksomhedens personale håndbog, retningslinjer og lign.,
  • betingelserne fremgår af en kontrakt om hjemmearbejde, som medarbejderen har indgået med arbejdsgiver eller
  • arbejdsgiver på anden måde skriftlig eller mundtlig har oplyst medarbejderen om betingelserne.

Danske Anlægsgartnere anbefaler altid, at betingelser fremgår på skrift, og at arbejdsgiver løbende følger op på, at medarbejderen er bekendt med reglerne.

Har du spørgsmål til, hvordan du kan sikre et godt arbejdsmiljø, er du altid velkommen til at kontakte Danske Anlægsgartnere.