HVORNÅR TRÆDER DE NYE FORHOLD OG TAKSTER FRA OVERENSKOMSTEN 2020 I KRAFT?

24-03-2020

Vi har på DAGs Sekretariat fået flere henvendelser med spørgsmål om hvornår den nye overenskomst og de nye takster træder i kraft.

Overenskomsten er gældende fra 1. marts 2020 men skal godkendes ved en afstemning blandt lønmodtagerne før den træder endeligt i kraft. Resultatet af afstemningen hos lønmodtagerne forventes den 16. april 2020.

Indtil overenskomsten er endeligt vedtaget skal I som virksomhed køre videre med de ”gamle takster” som hidtil, når så overenskomsten er stemt hjem skal der lønreguleres med tilbagevirkende kraft fra 1.marts 2020.

Dette kommer selvfølgelig til at betyde lidt ekstra administration i lønafdelingerne, men der er desværre ikke andre måder det kan gøres på.