INGEN G-DAGE VED HJEMSENDELSE I PERIODEN 19. JANUAR TIL OG MED 18. MARTS 2021 + GUIDE TIL HJEMSENDELSE

21-01-2021

INGEN G-DAGE VED HJEMSENDELSE I PERIODEN 19. JANUAR TIL OG MED 18. MARTS 2021

De normale regler om G-dage er igen midlertidigt suspenderet, dvs. der skal ikke betales G-dage ved hjemsendelse i perioden 19. januar til 18. marts 2021. Dette følger af den politiske aftale fra december 2020 om forlængelse af kompensationsordninger.

Reglerne om hjemsendelse står i overenskomstens kapitel 18.

Ifølge overenskomsten er der mulighed for at hjemsende medarbejdere, som man i en periode ikke har mulighed for at beskæftige. Det kan for eksempel være pga. vejret, ordremangel, materialemangel og lignende. Manglende arbejde som følge af nedlukning pga. corona anses også som alm. hjemsendelsesgrund.

OBS! DAG har sammen med 3F indgået aftale om midlertidigt at udvide muligheden for hjemsendelse til også at gælde i tilfælde, hvor medarbejdere er forhindret i at møde på arbejde pga. børn, der er hjemsendt, fordi skolerne er lukkede.

En hjemsendelse kan enten være planlagt på forhånd, eksempelvis i en vinterperiode, hvor man erfaringsmæssigt ikke kan beskæftige medarbejderne, men kan også være uden varsel, eksempelvis pga. vejrlig eller materialemangel.

Hjemsendelsen kan ske uden varsel og medarbejderen skal ikke have løn i hjemsendelsesperioden, men er berettiget til dagpenge. Derfor er der heller ikke tale om, at medarbejderen er opsagt. Ansættelsen består stadig i hjemsendelsesperioden, også selvom den er planlagt på forhånd, som en vinterhjemsendelse.

Hvis hjemsendelsen strækker sig over 3 måneder, skal virksomheden kontakte medarbejderen og oplyse om, hvor længe hjemsendelsen skønnes at vare og om medarbejderen vurderes at skulle genoptage arbejdet inden for den næste måned.

Så snart årsagen til hjemsendelse ophører, skal medarbejderen tilbydes arbejde igen og medarbejderen er forpligtet til at tage arbejdet. Hvis man ikke kan tilbyde medarbejderen arbejde igen, skal medarbejderen opsiges efter de almindelige regler og har krav på fuld løn i opsigelsesperioden.

LØNKOMPENSATION ELLER HJEMSENDELSE?

Den brede lønkompensation, som vi kendte den fra foråret, er genindført og forlænget indtil de skærpede restriktioner ophører. Anlægsgartneroverenskomsten giver os i forvejen den meget fordelagtige mulighed at kunne hjemsende medarbejdere uden varsel og uden løn. Igen gælder det, at du som arbejdsgiver ikke både kan hjemsende medarbejdere efter overenskomstens hjemsendelsesregler og samtidig søge om lønkompensation til andre medarbejdere. Der må man vælge enten kun at hjemsende de overenskomstansatte uden løn og betale fuld løn til de øvrige, eller hjemsende alle med lønkompensation.

Vælges lønkompensationsordningen, kan en arbejdsgiver til en medarbejder varsle, at medarbejderen pr. 28 kalenderdage skal afholde 1 feriedag, 1 afspadseringsdag eller en tjenestefri dag uden løn, hvis medarbejderen ikke har opsparet ferie eller overtid. Elever, lærlinge og praktikanter fritages for kravet om feriedage.

MEDARBEJDERE HJEMME PGA COVID-19

Vi anbefaler dig at orientere dig på vores hjemmeside, hvis du har medarbejdere, hvis børn er syge med covid-19 eller hjemsendt fra institution grundet smitteudbrud.

Hvis dine medarbejders børn blot ikke må møde i skole grundet de særlige restriktioner, skal medarbejderen selv betale for at holde fri.

I den situation I overveje muligheden for at lave arbejdsfordeling, som du kan læse mere om her. Det er også muligt at indgå aftale om flekstid og weekendarbejde efter overenskomstens regler. Herudover kan medarbejderen hjemsendes på dagpenge, da DAG sammen med 3F har indgået aftale om midlertidigt at udvide muligheden for hjemsendelse til også at gælde i tilfælde, hvor medarbejdere er forhindret i at møde på arbejde pga. børn, der er hjemsendt, fordi skolerne er lukkede.