Kompetencefonden støtter op om DAGs ordblindeprojekt

16-12-2020

Danske Anlægsgartnere har i samarbejde med landforeningen Læs & Stav og virksomheden Doolexia fået mulighed for at tilbyde løntilskud på 180 kr. i timen for undervisningstimer i forbindelse med Danske Anlægsgartneres ordblindeprojekt. Støtten kommer fra anlægsgartnerfagets kompetencefond og gælder for 15 medarbejdere, max 2 personer fra hver virksomhed, til opkvalificering af medarbejdere.

Doolexia er en virksomhed der arbejder med specialtilrettelagt stave- og læseundervisning for ordblinde, læsesvage og læsebegyndere. Deres undervisning tager afsæt i et adaptivt et intelligent computerbaseret program, der tilpasser sig den enkelte medarbejders kompetence. Oven i det har Danske Anlægsgartnere fået indarbejdet fagligt materiale så medarbejderen udover forbedring af deres læse/stave færdigheder, også får faglig viden inden for anlægsgartner branchen.

Hvordan foregår det?

Undervisningen foregår 1-2 timer (alt efter hvor mange der er på holdet) 1 gang om ugen i arbejdstiden over en periode på 20 uger. De resterende dage og weekender træner medarbejderen selv 45-60 min. om dagen uden for arbejdstiden. Undervisningen foregår digitalt. Der bliver foretaget læsetest før og efter de 20 uger for at kunne dokumentere de enkelte medarbejderes resultater.

Læs mere

Du kan læse mere om Doolexia her (https://www.doolexia.dk/) og om Landsforeningen Læs & Stav her (https://laesogstav.nu/index.html)

Kontakt

Vil du og din medarbejdere høre mere om projektet, eller vil du søge løntilskud fra kompetencefonden til en medarbejdere på projektet, så kontakt Danske Anlægsgartneres uddannelseskonsulent Julie Thostrup Vesterlyng på 93882168 eller mail jtv@dag.dk