Kursus: Få en forretningsplan!

19-06-2023

7 medlemsvirksomheder mødes efter sommerferien 2023 til 2 x 2  dages intensiv kursus, hvor målet er, at de deltagende virksomheder via undervisning, sparring med andre virksomheder og personlig rådgivning får udarbejdet en operativ forretningsplan, som kan bruges fremadrettet til at få iværksat ændringer, som kan løse virksomhedens udfordringer,  løfte bundlinien og sætte strategiske mål for fremtiden. Til opfølgning på forløbet vil der være en gratis opfølgningsdag ca. ½ år efter.

På kurset er der plads til lidt flere virksomheder.

Se detaljerede program: LÆS PROGRAMMET HER.

Kurset afvikles som et AMU-kursus. Det betyder at deltagere (i målgruppen) kan modtage VEU-godtgørelse på ca. kr. 892,- pr. kursusdag, altså I alt kr. 1784,- pr. modul. Deltagerbetalingen er på ca. kr. 200,- pr. kursusdag, altså i alt ca. kr. 400,- pr. modul. Da kurset er et internatkursus, opkræves der yderligere et beløb på kr. 6.550,- pr. modul, dækkende overnatning, fuld forplejning og materialer mv. Nettoprisen pr. deltager pr. Modul bliver således kr. 5.166,- pr. modul, hvis du er i målgruppen.  Derudover vil der være mulighed for at søge yderligere refusion via Danske Anlægsgartneres kompetencefond – kr. 75,- pr. time, hvis man ikke er ansat som funktionær, opnås begge former for tilskud og dermed vil nettoprisen pr. modul være ca. kr. 4.000,-.

Spørgsmål og tilmelding bedes rettet til Kim Tang: kt@dag.dk / tlf. 20 940360