Kursus: Kunderelationer og salg

17-10-2018

Vejen til en sund virksomhed er gode kunderelationer, som også er den vigtigste forudsætning for både salg og mersalg. Ved hjælp af de gode kundeoplevelser skaber du loyale kunder, der vender tilbage igen og igen.

På kursuset lærer du, hvordan du bedst arbejder med kundeoplevelsen og hvad den konkret betyder for din forretning.

Se alt om programmet her for kurset, der finder sted 6.-7. december 2018.

Har du spørgsmål til tilmelding, økonomi m.v. kan spørgsmål rettes til: Fagkonsulent Kim Tang på telefon 20 94 03 60 eller kt@dag.dk

Hvad får du ud af det?

Deltagerne på de foregående hold fik efter eget udsagn følgende udbytte af kurset:
• Afpudsning af salgsværktøjer
• Fokus på at afslutte handlen
• Gode, konkrete og personlige fokusområder
• Mersalgets sammenhæng med kundeoplevelsen
• Bevidsthed om egne holdningers betydning for den samlede indsats
• Forståelse for egen adfærd i forbindelse med salg og mersalg