Lovforslag om tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

10-04-2018

Nyt lovforslag skal sikre klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser i tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Lovforslaget indebærer, at Arbejdstilsynet kan tale med de ansatte uden at andre, herunder arbejdsgiveren, er til stede.

Forslaget giver endvidere Arbejdstilsynet mulighed for at gennemføre på forhånd planlagte gruppesamtaler med ansatte.

Lovforslaget indeholder også en præcisering af gældende ret hvad angår Arbejdsmiljørådets anvendelse af midler til arbejdsmarkedets parters tværgående aktiviteter inden for arbejdsmiljøindsatsen.

Det præciseres, at midlerne skal anvendes til aktiviteter, som afholdes af branchefællesskaberne for arbejdsmiljø eller Arbejdsmiljørådet selv.

Se lovforslaget på Folketingets hjemmeside.