Efter mange opfordringer: Kursus i AB 92

02-02-2017

Da flere medlemmer har efterspurgt et kursus i AB92, er undertegnede gået i gang med planlægningen af et  dagskursus, som afholdes tirsdag den 25. april fra kl. 9.30 til ca. 15.00 hos Håndværksrådet på Islands Brygge i København.

Dagen er tænkt opdelt i 2, hvor fagkonsulent Kim Tang om formiddagen fortæller om erfaringer med AB92 med afsæt i diverse sager – hvor fokus vil være på, hvordan anlægsgartneren bør bruge AB92 i praksis. Efter frokost vil jurist Jeppe Rosenmeier gennemgå AB92 fra A til B, hvor diskussioner/eksempler fra formiddagen kan blive uddybet juridisk.

Pris kr. 900,- excl. moms.

Tilmelding Kim Tang: kt@dag.dk