Ny AT-vejledning om udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer

10-10-2023

Som arbejdsgiver har du pligt til både at kortlægge, vurdere og forebygge de risici, der er forbundet med arbejde, hvor ansatte kan udsættes for sundhedsskadelige mikroorganismer fx ved arbejde med flis eller binding af gran. Risikovurderingen skal bl.a. foretages ud fra Vejledningens bilag 8, der indeholder en liste de skadelige mikroorganismer fx svampen Aspergillus fumigator, som er meget hyppig i flis.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle svampearter, der er med på listen.

Se hele vejledningen HER og se hvordan du håndterer flis HER.