Ny lov skal stoppe smitte fra vandrende arbejdskraft

02-02-2021

Folketinget vedtog den 2. februar 2021 lov om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark. 

Periode

Loven vil i første omgang gælde indtil den 1. juli 2021.

Test

Hvis du har udenlandsk arbejdskraft, der ankommer til Danmark, skal disse ved indrejse til Danmark have en negativ test, der er foretaget mindre end 24 timer før indrejse. Som arbejdsgiver skal du også sørge for, at udenlandsk arbejdskraft testes for COVID-19 efter indrejse til Danmark.

Reglerne gælder ikke for udenlandske personer, som har fast bopæl i Danmark.

En test pålagt af arbejdsgiver skal så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid, og den ansatte skal kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen, hvis denne ikke kan gennemføres i arbejdstiden.

Testen skal være en PCR-test, da de såkaldte quicktest ikke opfylder kravene.

Selvisolation

Hvis du har en medarbejder, der rejser til Danmark for at arbejde, som hverken har bopæl eller opholdstilladelse her, skal denne som udgangspunkt gå i isolation i 10 dage. Isolationen må dog brydes midlertidigt med henblik på, at medarbejderen skal arbejde.

Hvis du har en medarbejder, der skal i tvungen selvisolation grundet indrejse til Danmark, og dette medfører fravær fra arbejdet, er dette at sidestille med medarbejderens sygdom, og denne har krav på samme betaling fra dig som arbejdsgiver, som vedkommende ville have under sygdom. Du vil som arbejdsgiver være berettiget til at få refusion efter de særlige COVID-19 sygedagpengeregler.

Skriftlig plan

Du har som arbejdsgiver pligt til at udarbejde en skriftlig plan for COVID-19 tests af tilrejsende arbejdskraft, hvis du er omfattet af testforpligtelsen i henhold til loven.

Spørgsmål                                                                                                                        

Hvis du står i den aktuelle situation, at du skal have indrejsende arbejdskraft til udlandet, er du meget velkommen til at kontakte DAGs jurister Esther Dam (dam@dag.dk) og Thea Lyskov (lyskov@dag.dk)