Ny samarbejdspartner til juridisk rådgivning på overenskomstområdet for DAGs medlemmer + ny kontaktperson

10-08-2022

Kære medlemmer

Vi har tidligere udsendt nedenstående mail om, at jeres primære kontaktperson bliver: OVERENSKOMSTCHEF, ADVOKAT Karina Lindewall – som rådgiver inden for arbejds- og ansættelsesret, herunder overenskomstmæssige forhold.
Mail: kli@dag.dk – hvis I skal have direkte kontakt, ringer I blot på 33860860, så viderestiller vi.

Husk at videresende denne information til jeres administrative medarbejdere.

Ny samarbejdspartner til juridisk rådgivning på overenskomstområdet for DAGs medlemsvirksomheder

DAG har indgået en ny aftale om juridisk rådgivning for vores medlemmer med arbejdsgiverforeningen Horesta.

Aftalen vil træde i kraft med virkning fra 1. august 2022, hvor Horesta overtager den juridiske service på overenskomstområdet fra SMVdanmark.

Frem til 1. august vil SMVdanmarks jurister servicere DAGs medlemmer på samme vis som hidtil.

Baggrunden for skiftet er, at de sager vi ser på det ansættelsesretslige (overenskomst) område løbende har udviklet sig og i dag kræver andre kompetencer som fx procedureerfaring ifm. ”Faglig Voldgift sager”, møderet i det civilretslige system m.m.

Disse kompetencer vil i mange tilfælde kræve en advokatbestalling, hvilket SMVdanmarks jurister ikke kan tilbyde i dag, derfor har Danske Anlægsgartnere og SMVdanmarks juridiske afdeling sammen indgået aftale om at afslutte samarbejdet på denne service.

DAG vil fortsat være medlem i SMVdanmark og vil også stadig benytte den juridiske service der tilbydes indenfor fx byggejuraen. Det er udelukkende rådgivning indenfor overenskomstområdet, der overgår til Horesta med den nye aftale.

Kort om Horestas juridiske afdeling

Den juridiske afdeling har i alt 7 medarbejdere.

Der vil være 2 advokater med speciale og lang erfaring indenfor overenskomstrådgivning samt en juridisk koordinator (Chefsekretær), tilknyttet DAG aftalen.

Horesta er ligesom DAG med i Dansk Arbejdsgiverforening og har dermed indgående kendskab og adgang til alt DA information.

 

Primære kontakter for DAG

JURIDISK DIREKTØR

Pia E. Voss / Ansvarlig for det juridiske område

OVERENSKOMSTCHEF, ADVOKAT

Karina Lindewall / Rådgivning af medlemmer inden for arbejds- og ansættelsesret, herunder overenskomstmæssige forhold.

CHEFSEKRETÆR

Lotte Moestrup / Varetager sekretæropgaver i juridisk afdeling.

 

Aftalen træder i kraft 1. august 2022 og vi vil informere i yderligere detaljer om vores nye samarbejdspartner og de primære kontaktpersoner når vi kommer lidt tættere på skiftet.

Kontakt til juristerne vil som i dag ske gennem henvendelse til Danske Anlægsgartneres Sekretariat.

Hvis der måtte være nogle spørgsmål eller andet, er I som altid velkomne til at kontakte Michael Petersen på mp@dag.dk.

 

p.v.a.

 

Michael Petersen

Direktør, Danske Anlægsgartnere