Nye regler for G-dage pr. 1. juli 2017

15-03-2017

Der er sket en harmonisering af regler for G-dage, så fra 1. juli skal virksomheder igen til at betale 2 G-dage ved korttids ansættelser under 3 måneder.

Det blev ellers i 2014 besluttet, at der fra 2015 til 2018 skulle ske en udfasning af G-dagene for korttidsansættelser. Det betød, at der i 2017 skulle betales 1 G-dag og ingen til næste år.

Denne udfasning er nu aflyst, så der fra 1. Juli i år skal betales 2G-dage til alle ansættelser, så der nu er ens regler for alle typer ansættelsesforhold. 

Det vil sige, at antallet af G-dage hæves for korte ansættelser fra 1 til 2 og der sker en nedsættelse af antallet af G-dage fra 3 til 2 dage ved længerevarende ansættelser over 3 måneder,

Ændringen er led i ‘Forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen’, et nyt dagpengesystem Folketinget har vedtaget. 

Ændringen kan derfor bl.a. ramme anlægsgartnervirksomheder og andre virksomheder der tager midlertidig arbejdskraft ind, bl.a. for at modvirke overarbejde eller for at kunne øge kapaciteten midlertidigt.