Nye regler om mulighed for udskydelse af ferie

06-04-2020

Folketinget har den 2. april 2020 vedtaget, at ferie kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode i situationer, hvor væsentlige driftsmæssige hensyn gør en udskydelse nødvendig i forbindelse med Corona. Der er tale om et midlertidigt initiativ som følge af Corona pandemien. Initiativet gælder ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Ferie kan udskydes ved aftale mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver eller efter arbejdsgiverens pålæg. Udskydelse af ferie kan ikke ske alene efter lønmodtagerens ønske.

Se reglerne og hele lovteksten i notatet fra Dansk Arbejdsgiverforening HER