Nyt forslag om bæredygtighedsrapportering i virksomheder

28-04-2021

Fra 2023 vil der ikke længere være krav om ikke-finansiel rapportering. Til gengæld vil der være klare, veldefinerede krav om at virksomheder i ledelsesberetningen redegør for, hvordan de skaber værdi for samfundet og virksomheden.

Det er indholdet i et forslag til et nyt EU-direktiv, som EU-kommissionen netop har fremlagt sammen med en række andre initiativer, der skal understøtte grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Direktivet lanceres sammen med flere øvrige initiativer, der skal bidrage til realiseringen af EU’s ambitioner for et mere bæredygtigt Europa. Det skal nu behandles af Europa-Parlamentet og i Europarådet forud for en endelig vedtagelse.

Læs mere om det nye direktiv HER.