Nyt udbud med miljøkrav til planter på vej

19-03-2018

Miljø i udbud er på vej, når det gælder drift og indkøb af planter.

Det blev klart, da Temagruppen for miljøvenlige indkøb i det grønne område holdt sit andet møde 14. marts på Roskilde Rådhus. I et kommende udbud fra Rudersdal kommune, vil der blive stillet miljøkrav til de planter, som leveres og Københavns kommune er ligeledes i gang med et større udbud med planter.

Men kommunerne er generelt i vildrede med, hvad de skal efterspørge i praksis og hvad der giver miljømæssig mening at stille af krav til anlægsgartnervirksomheder, planteskoler og andre leverandører. Så resultatet er lige nu, at det er forskelligt fra den ene kommune til den anden, fordi man prøver sig frem.

Alle tilstedeværende var dog enige om, at der som udgangspunkt mangler faglighed i udbuddene og miljø. En af løsningerne kunne være markedsdialog med leverandørerne, flere fagentrepriser, prækvalifikation eller udarbejde en rammeaftale.

Vil du have indflydelse?

Vil du som anlægsgartnervirksomheder have indflydelse udviklingen af miljø i udbud, har du chancen igen til april, hvor temagruppen holder møde hos Svenningsens på Amager. Alle er velkomne. Dato og tilmelding følger i næste nyhedsbrev.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt DAGs miljø- og arbejdsmiljøkonsulent Bente Mortensen på 4119 8995.