Opsigelse af medarbejder i hovedferieperioden

30-06-2024

Ved opsigelse i sommerferiemånederne er det vigtigt at være opmærksom på, at medarbejdere der opsiges kan have særlige rettigheder omkring ferieafholdelse.

Ifølge ferielovens § 11 kan en medarbejder, der bliver opsagt i hovedferieperioden ikke pålægges at afholde hovedferie, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller mindre.

Hvad er hovedferie?

Medarbejdere optjener i løbet af et ferieår 5 ferieuger. Af de 5 ferieuger kaldes de 3 af ugerne for ”hovedferie” – og disse skal placeres i hovedferieperioden, der løber fra den 1. maj til og med september samme år.  Den øvrige ferie kaldes restferie.

En medarbejder, der er opsagt, kan ikke pålægges at holde hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Dette gælder, uanset hvad der tidligere måtte være fastsat om afholdelse af ferien. Det gælder dog ikke, hvis opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage eller hvis lønmodtageren ønsker at fastholde ferien.

Hvis medarbejderen ikke ønsker at holde den planlagte hovedferie vil medarbejderen skulle møde ind på arbejde. Formålet med reglen er at sikre, at en opsagt medarbejder skal bruge sin ferie til rekreation og ikke til jobsøgning.

Hvad betyder dette for jer som arbejdsgivere?

Når en medarbejder modtager en opsigelse i hovedferieperioden, kan vedkommende vælge at udsætte sin hovedferie. Dette giver medarbejderen mulighed for at fokusere på jobsøgning og finde en ny ansættelse uden at blive belastet af en planlagt ferie. Medarbejderen kan selvfølgelig også vælge at fastholde sin hovedferie, men det er op til medarbejderen selv. Som arbejdsgiver er det vigtigt at være forberedt på denne situation og sikre, at der er en klar kommunikationslinje med medarbejderen omkring deres rettigheder og den videre proces.

Som medlem af Danske Anlægsgartnere kan du kontakte DAG’s jurister på tlf. 33 860 860 og få nærmere rådgivning om blandt andet hovedferie og opsigelse.