Overenskomst: Hvad skal vi forhandle i 2023?

25-10-2022

Kære Medlem

Forberedelserne til de kommende overenskomstforhandlinger er skudt i gang!

I en tid med mange udfordringer for vores samfund og begyndende påvirkning på vores branche også, er det vigtigt, at alle ønsker til forandring i overenskomsten kommer frem. Vi vil derfor opfordre alle medlemmer til at melde ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger på anlægsgartnerområdet ind til DAGs Sekretariat.

Der er nogle ting, vi ikke har den store indflydelse på, f.eks. forhandles lønstigninger overordnet af DA og FH. Men har du nogle ønsker til områder der er specifikke for anlægsgartneroverenskomsten, så tager vi dem gerne med ind til forhandlingsbordet.

Ønsker til overenskomstforhandlinger kan sendes til: ts@dag.dk som samler alle indkomne forslag.

Vi indleder med et formøde med 3F Den Grønne Gruppe hvor parterne udveksler krav og ønsker i december, så forslag der skal medtages skal sendes til DAGs Sekretariat senest til udgangen af november 2022.

Dette er en mulighed for som medlem at være med til at præge vores nye overenskomster, og vi håber, at rigtig mange af jer vil benytte muligheden.

Det er af stor betydning for forhandlingerne, at du som medlem spiller ind med forslag til ændringer og justeringer af overenskomsten, sådan at forhandlingerne kommer til at afspejle de overenskomstmæssige udfordringer, der ses i den daglige drift, og som er vigtige at få med til forhandlingsbordet.

Vi glæder os til at modtage dine input.