Overenskomsterne er opdateret med de nye satser for skur- og kørepenge samt pension for 18-19 årige lærlinge

14-12-2023

Overenskomsterne er opdateret med de nye satser for skur- og kørepenge samt pension for 18-19 årige lærlinge

Fra 1. december 2023 kom der nye satser for skur- og kørepenge på Anlægsgartneroverenskomsten. Samtidigt er der også kommet nye satser for pension for de 18-19 årige lærlinge, så de nu skal have 10% i pension fra arbejdsgiver og selv skal betale 2%, i alt 12%. Ændringen i pensionssatserne for de 18-19 årige lærlinge har betydning for alle tre af DAG’s overenskomster: Anlægsgartnerarbejde, Golf og Indendørsbeplantning overenskomsterne.

Du finder den opdaterede Anlægsgartnerarbejde overenskomst her: https://dag.dk/medlem/overenskomst-og-ansaettelse/anlaegsgartneroverenskomst/

Du finder Golf og Indendørsbeplantning (BIB) overenskomsterne her: https://dag.dk/medlem/overenskomst-og-ansaettelse/golfoverenskomst/

Hvis du ønsker overenskomsten i trykt form, så kan du sende en mail til Tina, ts@dag.dk