REFUSION AF SYGEDAGPENGE VED SMITTE MED CORONA

17-03-2020

Hvis en medarbejder er smittet eller mistænkt for at være smittet med Corona, er den normale 30-dages arbejdsgiverbetalte periode for sygedagpenge suspenderet. Det vil sige, at man kan få refusion fra 1. fraværsdag på grund af Corona. Ved andre sygdomme gælder de normale regler stadig. Sygdom skal registreres på Nemrefusion. Medarbejderen skal underskrive en tro-og-love-erklæring om, at denne efter sin bedste overbevisning er syg/smittet med Corona.

For selvstændige, der måtte blive syge af Corona, er den normale 2-ugers egenperiode blevet suspenderet, så selvstændige kan få sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygdommen skyldes Corona. Registrering osv. skal ske som for lønmodtagere på Nemrefusion.