Reglerne og Arbejdstilsynets vejledning om tagarbejde (f.eks. grønne tage) er ændret

09-02-2022

Arbejdstilsynet har ændret AT-vejledning 2.4.2 om fald fra højden ved arbejde på tage. Baggrunden er blandt andet, at højdegrænserne for sikring mod nedstyrtning ved tagarbejde er ændret i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Der er kommet nye regler om sikring mod nedstyrtning i § 38 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, og derfor har Arbejdstilsynet ændret AT-vejledning 2.4.2 om fald fra højden ved arbejde på tage. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2022, og Arbejdstilsynet vil håndhæve reglerne fra marts 2022.

Sikring over og under 3,5 meter

Det fremgår af den ændrede AT-vejledning, at der altid skal sikres mod nedstyrtning ved arbejde og færdsel på flade tage i forbindelse med byggearbejde, når højden fra taget til det omgivende underlag overstiger 3,5 meter. Inden arbejdet på taget sættes i gang, skal virksomhederne udarbejde en skriftlig risikovurdering af, om der også skal sikres mod nedstyrtning i lavere højde. Det samme gælder ved arbejde på skrå tage i lavere højder, hvor der ikke generelt skal sikres mod nedstyrtning.

Sikring ved særlig fare

Vejledningen præciserer, at der altid skal sikres mod nedstyrtning uanset højden, hvis der er særlig fare for nedstyrtning eller særlig fare for at komme til skade ved nedstyrtning fra taget.

Vejledningen uddyber, hvornår der kan være tale om særlig fare for nedstyrtning eller særlig fare for at komme til skade ved nedstyrtning til det omgivende underlag.

Andre ændringer

Arbejdstilsynet har desuden præciseret, hvornår der vil være tale om tagarbejde reguleret af de særlige højderegler i § 38 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde i stedet for de generelle regler om sikring mod nedstyrtning i § 37.

Der er også ændret i afsnittene om rækværker til flade tage og gavle på skrå tage samt i afsnittene om stilladser opstillet som sikring ved tagfoden på skrå tage.

Læs mere

Læs vejledningen “Fald fra højden ved arbejde på tage” HER

Læs bekendtgørelsen og bygge- og anlægsarbejde HER.