Sag om lærlinge vundet

17-05-2024

DAG har vundet en faglig voldgift om betaling af lærlinge under sygdom, tilskadekomst og orlov.

Sagen, handlede om, hvorvidt lærlinge under sygdom, tilskadekomst og orlov er berettiget til dagpenge eller løn fra arbejdsgiver.

DAG henviste til ordlyden i Anlægsgartneroverenskomstens § 77, hvor det fremgår, at der skal betales dagpenge under dette fravær.

Dette var 3F Den Grønne Gruppe ikke enig i, da de lagde vægt på den henvisning, der er i § 77 til de regler om løn under sygdom og barsel, som er gældende for medarbejdere, som ikke er i et uddannelsesforhold.

Hvad betyder kendelsen helt konkret?

Med den vundne voldgift er det nu helt klart, at lærlinge under sygdom, tilskadekomst og orlov alene er berettiget til dagpenge.

Arbejdsgiver er iht. dagpengeloven forpligtet til at betale dagpenge i arbejdsgiverperioden (de første 30 dage) og derefter overgår dagpengeforpligtelsen til kommunen.

Aflønning i arbejdsgiverperioden:

Almindelige lærlinge skal i arbejdsgiverperioden maksimalt aflønnes med den til enhver tid gældende dagpengesats (pt. kr. 126,89), også selv om lærlingens timeløn er højere end dagpengesatsen.

Hvis lærlingens løn er mindre end dagpengesatsen er det lærlingens timeløn, der aflønnes med.

For voksenlærlinge, som aflønnes med højere timeløn end dagpengesatsen, skal der i arbejdsgiverperioden maksimalt aflønnes med den til enhver tid gældende dagpengesats (pt. kr. 126,89)

Ovenstående dagpengebetaling fra arbejdsgiver skal ikke generere overenskomstmæssige tillæg, dvs. beløbet skal ikke tillægges pension, fritvalg osv.

Når arbejdsgiverperioden er udløbet:

Hvis lærlingen fortsat er syg efter de 30 dage overgår dagpengeforpligtelsen til kommunen, og arbejdsgiver har herefter ingen lønforpligtelse.

Husk sygeferiegodtgørelsen – når din lærling ikke får fuld løn under sygefraværet!

Sagen blev ført af DAG’s advokat Karina Lindewald.

Vi anbefaler, at du kontakter Karina Lindewald for drøftelse af kendelsen og den konkrete håndtering af elevers sygdom, tilskadekomst og orlov.

Karina kan kontaktes ved henvendelse til DAG på tlf. 33 860 860 eller jura@dag.dk