Succeskonkurrence om grønne skolegårde

25-11-2020

Her ses de to vindere, Louise og Alice, hvis bud på en grøn skolegård vandt 1. prisen og 7.000 kr. til klassekassen i 6. D på Buddinge Skole. Checken blev overrakt af landsformand Søren Sømod

Danske Anlægsgartnere og landsformand Søren Sømod stod i går i spidsen for prisoverrækkelsen ved den landsdækkende idékonkurrence, som DAG har iværksat i samarbejde med konsulentfirmaet PlanMiljø og med støtte fra Villumfonden. Idekonkurrencen er en del af et større projekt om lys og luft i skolegårdene, hvor også Herlev kommune deltager med at udvikle deres skolegårde.

Konkurrencen gik kort fortalt ud på, at alle landets 5. og 6. klasser var blevet inviteret til at indsende deres bud på, hvordan deres skoles udearealer kunne ændres til at rumme langt mere biodiversitet og mulighed for udeundervisning. Indsendelsen skulle ske i form af en videooptagelse. Juryen – heriblandt Søren Sømod – modtog 80 konkurrenceforslag fra skoler over hele landet.

Her blev 6. D fra Buddinge Skole og 5. B fra Bagsværd Kostskole hædret med hhv. 1. og 2. præmien på 7.000 og 3.000 kroner, mens 6. A og 6 B fra Tinderhøj Skole i Rødovre fik juryens specialpris, da de havde haft så mange gode idéer, at man var nødt til at oprette en ekstra pris. Med den fulgte et æbletræ.

På Bagsværd Kostskole var begejstringen også enorm, da de fik checken og beskeden om, at de havde vundet 2. pladsen i idékonkurrencen

Læs mere om konceptet og de vindende bud på www.idekonkurrencen.dk

Undervisningsmateriale

For at skabe bevidsthed om naturen – og ikke mindst de grønne fag som karrierevej – bestod en del af projektet også i at udarbejde gratis undervisningsmaterialer specielt med fokus på faget natur/teknologi til landets 5.-6. klasses elever. Fælles for de vindende skoler var netop, at deres lærere havde valgt at sætte tid af og bruge dette materiale til at sætte fokus på både biodiversitet og grønne uderum i skolegården.

Søren Sømod hjælper Tinderhøj Skoles elever med at plante det æbletræ, som de modtog sammen med juryens specialpris

Stor bevågenhed

Flere lokalaviser var troppet op for at dække arrangementerne, og det lokale byrådsmedlem og formand for Gladsaxe Kommunes skole- og undervisningsudvalg, Claus Wachmann (B), var også med og så meget positivt på idéen om at der skal skabes bedre skolegårde i kommunen.

Konkurrencen og prisoverrækkelserne er bare ét led i et større skub, som Danske Anlægsgartnere vil søsætte for at få sat fokus på at få omdannet landets asfaltskolegårde til grønne anlæg til både leg, læring, biodiversitet, LAR og meget andet.