Sverige har færre arbejdsulykker i byggeriet

16-05-2017

Det er ikke nogen nyhed, at svenskerne er bedre til det med arbejdsmiljø end danskerne. Under opførelsen af Øresundsbroen 1993-2000 var de danske byggesjak og byggepladser fx markant hårdere ramt af ulykker end de svenske. Selv de svenskere, der arbejdede på danske byggepladser, var væsentligt mindre udsatte end deres danske kollegaer. Hvorfor har svenskerne bedre fod på ulykkesforebyggelsen?

Et stort dansk-svensk forskningsprojekt har nu kortlagt rammebetingelser og arbejdsvilkår i henholdsvis Danmark og Sverige. Med særligt fokus på bygge- og anlægsbranchen har svenske og danske arbejdsmiljøforskere fundet en række områder, hvor Danmark og Sverige adskiller sig.

Vi kan godt lade os inspirere i Danmark

“For det første viser vores undersøgelse, at det svenske forsikringssystem har et større indbygget fokus på forebyggelse end det danske. Det kunne vi godt lade os inspirere af, fx ved at bruge virksomhedernes arbejdsskadeafgifter direkte til forebyggelse. Lige nu ryger den indtægt bare i statskassen,” fortæller Kent J. Nielsen.

“For det andet kan vi se, at svenskerne i højere grad end danskerne anvender en involverende ledelsesstil i arbejdet. Det betyder, at de aktivt inddrager medarbejderne i beslutningerne, planlægningen og udførslen af arbejdsopgaverne. Det giver bedre samarbejde, plan lægning,større ejerskabsfølelse og opbakning til ledelsens beslutninger – og det er væsentligt for sikkerhedsklimaet på en byggeplads.

For det tredje kan vi se en markant forskel på rammevilkårene for erhvervsskoleelever og lærlinge i hhv. Danmark og Sverige. I Sverige er det erhvervsskolen, der har pligt til at finde en egnet praktikplads til eleverne – i Danmark skal eleverne selv finde én praktikvirksomhed, hvor de skal ansættes. Det betyder, at der ikke er fokus på, hvorvidt eleverne får en praktikplads, hvor sikkerheden bliver prioriteret højt. Det sker i større grad i Sverige.

Vi kan også se, at danske håndværkere ikke har så langsigtede overvejelser som de svenske. De tænker mere kortsigtet i planlægningen af arbejdet og udførslen af opgaverne. Hvis man kan opnå en hurtig gevinst, økonomisk eller tidsmæssigt, er de danske håndværkere mere villige til risikobetonet adfærd end deres svenske kollegaer,” siger Kent J. Nielsen.

“Det er ovenstående sikkerhedskultur, som flere af DAGs medlemsvirksomheder møder på byggepladserne og der er mange eksempler på. at det kan være med til at gøre arbejdet som anlægsgartner mere usikkert end det burde,” siger DAGs arbejdsmiljøkonsulent Bente Mortensen.

Kilde: “Arbejdsulykker i Danmark og Sverige. Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark”