Til DAG-medlemmerne på Fyn og omegn: Opkvalificeringskursus

16-12-2020

Forløb for Anlægsgartneraspiranter

Kære virksomheder på Fyn,

Vi er igennem en periode blevet opmærksomme på, at I ofte har svært ved at rekruttere gode medarbejdere når sæsonen melder sig. Det vil vi gerne hjælpe jer med at gøre noget ved.

Derfor har vi i samarbejde med nogle af jeres kollegaer bl.a. Marianne Larsen fra Anlægsgartner Th. Skov Larsen og KOLD College fundet et forløb, hvor kandidater med interesse for jeres fag kan blive opkvalificeret til at varetage job i branchen. Vi er opmærksomme på, at kandidater der starter på forløbet er gode til dansk, har interesse for faget og kan se sig selv udenfor i alt slags vejr – og møde til tiden.

Forløbet er planlagt således at kandidaterne er klar til sæsonstart i foråret. Kandidaterne starter på kursus i uge 8 2021 og det varer 4 uger. Herefter har kandidaterne mulighed for at komme i praktik 1-4 uger hos jer, så i kan prøve hinanden af, inden der tilbydes en ansættelse.

Der er som udgangspunkt 20 pladser på holdet, og det vil være ”Først til mølle princippet” ift. at få fingrene i en af de nye kandidater.

Derfor, kontakt allerede nu Hejne Mogensen eller Maria Abildtrup fra Jobcenter Odense, hvis du vil sikre dig medarbejdere når sæson 2021 melder sig. Nedenfor kan du læse, hvad der forventes af kandidaterne når de har bestået forløbet på KOLD.

Hejne Mogensen hejmo@odense.dk tlf. 24906741
Maria Abildtrup marab@odense.dk tlf. 20149882

Basiskursus for Anlægsgartnere – varighed 20 dage

Beskrivelse

Deltageren kan ud fra gældende normer og arbejdstegninger etablere mindre anlæg med fliser og planter iht. gældende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan udføre almindelig forekommende plejeopgaver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Mål

Deltageren kan ud fra gældende normer og arbejdstegninger etablere mindre anlæg med fliser og planter iht. gældende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan arbejde ud fra en tegning og kan udføre arbejdstegninger i snit og plan i målestoksforhold, hvilket danner basis for opgavernes udførelse.

Deltagerne kan udføre opgaverne ud fra viden om faglig regning, beregning, afsætning og nivellering, valg af befæstelser til varierende formål, komprimering, tilhugning af fliser, nedlægning af befæstelser, plantekendskab, jordtilberedning og plantning samt kan udføre selvkontrol af de udførte opgaver.

Deltageren kan udfærdige en enkel plejeplan med plantebeskrivelser og udviklingsplan for området, samt udføre almindelig forekommende plejeopgaver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning

Bedste hilsner

Marianne Larsen

Stegstedvej 35 A
5200 Odense V
Tlf.: 66 16 75 66
Direkte: 20 40 67 47
post@thskovlarsen.dk